Najnowsze

Na sprężynie zając

Dekoracyjne elementy wykonane z drewna umieszczone są na sprężynie. Malowane ekologicznymi, atestowanymi farbami, pozostawiającymi widoczną strukturę drewna.

Newsletter

Chcesz być powiadamiany o nowościach ? Zapisz się na nasz newsletter !


Kłosek Design - RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ewa Kłosek “KŁOSEK” Rękodzieło Artystyczne i Zabawki z Drewna, z siedzibą w 43-374 Buczkowice, ul. Wczasowa 1063, e-mail: biuro@klosek.com.pl
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych, e-mail  biuro@klosek.com.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
 4. a. zawarcia umowy pomiędzy Ewa Kłosek „KŁOSEK” Rękodzieło Artystyczne i Zabawki z Drewna a klientem
  b. realizacji zamówień oraz dostaw
  c. realizacji obowiązków prawno- podatkowych przez Ewa Kłosek „KŁOSEK” Rękodzieło Artystyczne i Zabawki z Drewna
  d. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. Rodzaje danych osobowych:
 6. dane podawane przez klientów
 7. dane uzyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł- CEIDG, KRS, rejestr REGON.
 8. Przetwarzamy następujące dane:
 9. a. nazwisko i imię
  b. nazwa firmy, dane adresowe, numer NIP i REGON
  c. adresy e-mail
  d. numery telefonów
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 11. a. niezbędny do wykonania umowy
  b. wymagany przez przepisy, np. podatkowe, dot. przedawnienia roszczeń
 12. Jednocześnie chcemy poinformować, że Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowemu czy umyślnemu zniszczeniu, utracie, zmianom, nieuprawnionemu ujawnieniu, wykorzystaniu czy dostępowi.
 13. Dane mogą być udostępniane firmom trzecim:
 14. a. podmiotom w zakresie obsługi księgowej, prawnej, windykacyjnej oraz doradczej
  b. podmiotom w zakresie usługi kurierskiej i pocztowej
  c. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 15. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 16. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z w/w uprawnień, prosimy kontaktować się z Administratorem Danych za pośrednictwem adresu biuro@klosek.com.pl.
 17. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 18. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 19. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 21.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom.
Copyright (c) 2006 Kłosek Design produkcja Pozycjonowanie